IP-strategi i praktiken

IP-strategi i praktiken

  • Har jag tillräckligt med patent?
  • Är det så att vi underhåller för många och för dyra patent?
  • Har våra konkurrenter patent som hindrar oss?
  • Behöver jag skydda fler varumärken?
  • Behöver vi utöka våra designskydd?

Detta är frågor som ofta finns men som kanske inte alltid prioriteras trots att de kan betyda så mycket för ett företags utveckling framåt.

Nu finns möjlighet att söka en check på upp till 100.000 för att genomföra en ”IP Strategi” (Intellectual Property) där man med extern hjälp från IP experter går igenom bland annat frågorna här ovan. Målet är utveckla en strategi för ert företag som tydligt visar hur du fortsättningsvis ska hantera dina immateriella tillgångar på ett sätt som förstärker er affärsplan, som är förankrad i organisationen och som därigenom blir ett stöd i det fortsatta arbetet.

Tag gärna kontakt med någon av oss så förklarar vi hur det går till i praktiken.

Kriterier

För att kunna söka stöd för att få hjälp med IP-strategi måste du uppfylla följande kriterier.

  • Du har ett företag med 3-250 anställda och bedrivit verksamheten minst ett år.
  • Ditt företag har tillväxtpotential och en god ekonomi.
  • Dina försäljningsintäkter måste ha en nettoomsättning på minst 1,5 miljoner kronor.
  • Ditt företag ska under de senaste 5 åren inte mottagit mer än 50.000 i bidrag från VINNOVA.
  • Du kan ansöka om max 100.000 kronor. Inget krav på medfinansiering.
Kontakta oss

Emanuel Schmit

Rådgivare
036-30 65 11
emanuel.schmit@almi.se

Marita Webeklint

Rådgivare
036-30 65 23
marita.webeklint@almi.se

Werner Hilliges

Rådgivare
036-30 65 24
werner.hilliges@almi.se

» Stärkt skydd för El-Björns produkter «

Läs mer

Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping
Tel. 036-30 65 00
info.jonkoping@almi.se
www.almi.se/jonkoping