Ny produkt eller tjänst

nyproduktHar du en ny idé som du vill utveckla privat eller genom ditt företag? Almi förmedlar möjligheter från första idestadium till marknadsintroduktion. Du kan även få stöd för att skydda dina idéer eller att hitta kontakter som kan hjälpa dig utveckla en produkt eller tjänst.

Läs mer om förstudiemedel, innovationscheck, företagscheck och innovationslån här nedanför.  

Förstudiemedel

Är du privatperson eller har du ett företag med en ny produkt (vara eller tjänst) så kan du med hjälp av förstudiemedel ta reda på om din ide är unik, om det finns en marknad för den, bygga en prototyp eller skydda den etc.

Läs mer om förstudiemedel

Innovationscheck

Har du ett företag som vill utveckla en innovation? Då kan vi hjälpa till med upp till 100 000 kr av dina externa kostnader utan krav på medfinansiering. Företaget ska ha minst 3 anställda och ha bedrivit verksamheten i minst 1 år.

Läs mer om innovationscheck

Företagscheck

Har du ett företag som vill utveckla en vara eller tjänst? Då kan denna check halvera dina externa kostnader upp till max 150 000 kr. Företaget ska ha minst 1 anställd och omsätta minst 1 miljon kr.

Läs mer om företagscheck

IP-strategi

Har du ett företag som vill ha support att gå igenom dina IP-skydd (patent-, varumärke-, designskydd etc) så finns möjlighet att få hjälp med upp till 100 000 kr, utan krav på medfinansiering. Företaget ska ha minst 3 anställda och ha bedrivit verksamheten i minst 1 år.

Läs mer om IP-strategi

Innovationslån

Har du ett företag som behöver låna medel för din innovationsutveckling så finns möjlighet att bekosta 50 % med hjälp av detta lån. Skulle projektet inte uppnå de mål som blivit uppsatta, kan lånet i vissa fall efterskänkas.

Läs mer om innovationslån

Kontakta oss

Emanuel Schmit

Rådgivare
036-30 65 11
emanuel.schmit@almi.se

Marita Webeklint

Rådgivare
036-30 65 23
marita.webeklint@almi.se

Werner Hilliges

Rådgivare
036-30 65 24
werner.hilliges@almi.se
Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping
Tel. 036-30 65 00
info.jonkoping@almi.se
www.almi.se/jonkoping