Stärkt skydd för El-Björns produkter

El-Björn i Anderstorp är ett företag som tillverkar produkter inom områdena kraft, ljus och klimat. I produktsortimentet finns bland annat elcentraler för byggarbetsplatser, värmefläktar, avfuktare, luftrenare och olika typer av belysning.
– Bolaget startades här i Anderstorp redan på 50-talet och idag är vi ett stort bolag med verksamhet i fyra länder och en omsättning på ca 250 miljoner kronor, berättar Conny Hansson, sortimentschef på El-Björn.

Under 2016 har företaget genomfört en ordentlig genomlysning av allt som rör patent, varumärkes- och mönsterskydd.
– Det här var ett arbete som vi hade haft i tankarna ganska länge, men inte riktigt haft kraft att genomföra, berättar Conny Hansson. Men när vi fick nys om att det fanns möjlighet att söka pengar via ALMI blev det startskottet för vårt IP-projekt, fortsätter han.

IP-projektet hos El-Björn har bestått av tre huvuddelar.
– Vi började att tillsammans med en konsult gå igenom bolaget för att se vilka tillgångar som finns. En inventering av vårt befintliga skydd helt enkelt, berättar Conny.

Nästa del i projektet bestod av en kartläggning av vilka patent och skydd som finns i branschen, hos exempelvis konkurrenter.
– Det är viktigt att ha koll på omvärlden, säger Conny. Annars finns risken att man utvecklar en produkt som man sedan inte får sälja, eftersom någon annan redan har patent på samma sak, förklarar Conny.

Den sista fasen i projektet var ett strategiarbete där El-Björn tog fram förslag på vilka befintliga produkter och idéer som skulle kunna skyddas och där de skapade rutiner för att stärka skyddet för framtida produkter.

Arbetet med att ta fram en IP-strategi har gett El-Björn ett bättre sätt att hantera de här frågorna och skapat ett större medvetande om att det är viktigt.
– Så fort vi diskuterar en ny produkt, så finns nu rättigheterna och skyddet med som en naturlig del i processen, avslutar Conny Hansson.

Kriterier

För att kunna söka stöd för att få hjälp med IP-strategi måste du uppfylla följande kriterier.

  • Du har ett företag med 3-250 anställda och bedrivit verksamheten minst ett år.
  • Ditt företag har tillväxtpotential och en god ekonomi.
  • Dina försäljningsintäkter måste ha en nettoomsättning på minst 1,5 miljoner kronor.
  • Ditt företag ska under de senaste 5 åren inte mottagit mer än 50.000 i bidrag från VINNOVA.
  • Du kan ansöka om max 100.000 kronor. Inget krav på medfinansiering.
Kontakta oss

Emanuel Schmit

Rådgivare
036-30 65 11
emanuel.schmit@almi.se

Marita Webeklint

Rådgivare
036-30 65 23
marita.webeklint@almi.se

Werner Hilliges

Rådgivare
036-30 65 24
werner.hilliges@almi.se

» IP-strategi i praktiken «

Läs mer om vad det innebär att få hjälp med IP-strategi.

Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping
Tel. 036-30 65 00
info.jonkoping@almi.se
www.almi.se/jonkoping