Magasin of Friends brand hittade nya marknader

Magasin friend of brands startade 1971 och har som affärsidé att bygga och utveckla varumärken. Under de tidiga åren fungerade företaget som grossist med distribution av främst svenska produkter. Men under årens lopp har bolaget knutit till sig flera varumärken – såväl svenska som utländska inom kök, heminredning och profilering.

– Genom samarbetet med Almi har vi fått internationaliseringscheckar vilket har lett till att vi snabbare kan genomföra marknadsinsatser i de länder där vi vill komma igång, berättar Cicci Milton som är vd för bolaget.

Kunderna är återförsäljare inom profil- och detaljbranschen och cirka 70 procent av omsättningen kommer från externa varumärken – resten är från varumärken som Magasin of Friends brand själva har utvecklat. Sedan ett par år tillbaka har företaget arbetat med det Danska varumärket Day Home. Samarbetet har nu utvecklats till ett royaltyavtal vilket innebär att bolaget idag är ansvarig för varumärkets produkter och utveckling, marknadsföring och distribution – över hela världen.

– Almi har ett brett kontaktnät med mycket erfarenhet. De är ett fantastiskt bollplank för att utbyta erfarenheter och för att få tips på hur vi kan gå tillväga, berättar Cicci Milton.

Kriterier

För att kunna söka en internationaliseringscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

  • Du har ett företag med 1 – 250 anställda och omsätter minst 1 miljon kronor.
  • Företaget har tillväxtpotential och en god ekonomi.
  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 50.000 – 500.000 kronor.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50 % av projektets totala kostnad.
Kontakta oss

Malin Jönsson

Rådgivare internationalisering
036-30 65 09
malin.jonsson@almi.se

Max Sundvall

Rådgivare internationalisering
036-306512
max.sundvall@almi.se

» Indisk sport på golv från Anderstorp «

Med stöd från Almi finns idag Bergo floorings produkter över hela världen.

» Fördjupade kontakter ledde till ökad export «

Läs mer om hur Smålands Stålgjuteri tog klivet ut i världen.

Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping
Tel. 036-30 65 00
info.jonkoping@almi.se
www.almi.se/jonkoping