Hagagruppen tar ansvar för hållbarheten

Hagagruppen är ett grossistföretag inom möbelbranschen med huvudfokus på segmenten Recliner, Chesterfield och skinnsoffor. Företaget ligger i Bottnaryd utanför Jönköping och här finns en utställning och huvudkontor. Bernt-Arne Winberg är vd för Hagagruppen och han berättar att företaget länge haft som mål att göra ett positivt avtryck i sin hembygd och hos sina leverantörer.

– När vi skulle börja mer aktivt och strukturerat med det som kallas Corporate Social Responsibility, CSR, sökte vi hållbarhetscheck via Almi och fick detta. På så vis kunde vi starta upp vårt arbete med hjälp av en konsult, berättar Bernt-Arne.

CSR innebär i praktiken att företaget tar ansvar för hur samhället runtomkring påverkas – både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

– För oss har det länge varit självklart att jobba med att rekrytera personer med olika bakgrund och erfarenhet och att se till att vi lämnar bra avtryck på vår egen ort. Därför kändes det naturligt att ta detta till en högre nivå, berättar Bernt-Arne.

För ett företag som arbetar med leverantörer i Asien finns idag en ”code of conduct”; en slags branschnorm med minimikrav på arbetsvillkor med mera.

– Men vi vill inte jobba med minimikrav. Vi vill gå längre än så och CSR är ett bredare begrepp där vi tar ett större ansvar. Vi är jättenöjda med stöttning vi fått från Almi. Tack vare dem kan vi nu arbeta vidare med detta och ta in extern kompetens. Hittills har det varit en riktig aha-upplevelse, säger Bernt-Arne.

Kriterier

För att kunna söka en hållbarhetscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

  • Du har ett företag med 1 till 250 anställda och en omsättning på minst 1 miljon kr med en god ekonomi.
  • Du har ett projekt som innefattar en eller flera hållbarhetsområden, så som miljö, affärsetik, mångfald, jämställdhet etc.
  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 50 000 – 300 000 kr.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50 % av projektets totala kostnad.
Kontakta oss

Emanuel Schmit

Innovationsrådgivare
036-30 65 11
emanuel.schmit@almi.se

Marita Webeklint

Innovationsrådgivare
036-30 65 23
marita.webeklint@almi.se

Werner Hilliges

Innovationsrådgivare
036-30 65 24
werner.hilliges@almi.se

» Ecobark förfinar miljötekniken «

Läs mer om hur Ecobark förbättrade sin teknik med hållbarhetscheckar från Almi.

Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping
Tel. 036-30 65 00
info.jonkoping@almi.se
www.almi.se/jonkoping