Checkar för digitalisering

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Digitaliseringscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 1-250 anställda och omsätter minst 1 miljon kronor.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Kriterier

För att kunna söka en digitaliseringscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

  • Du har ett företag med 1-250 anställda och omsätter minst 1 miljon kr.
  • Ditt företag har en god ekonomi.
  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 100 000–500 000 kr.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50 % av projektets totala kostnad.

 

 

Ang ansökningsblanketten

  • Vi har bekymmer med att ansökningsblanketten inte går att ladda ner i vissa webbläsare. (I Explorer verkar det fungera.) Om du inte lyckas – skicka ett mail till någon av kontaktpersonerna så får du den via e-post istället.
  • Skicka din ansökan till: innovation.jonkoping@almi.se
Kontakta oss

Emanuel Schmit

Innovationsrådgivare
036-30 65 11
emanuel.schmit@almi.se

Henrik Laurelii

Rådgivningsansvarig
036-30 65 05
henrik.laurelii@almi.se

Werner Hilliges

Innovationsrådgivare
036-30 65 24
werner.hilliges@almi.se
Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping
Tel. 036-30 65 00
info.jonkoping@almi.se
www.almi.se/jonkoping