Checkar för digitalisering

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Digitaliseringscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 1-250 anställda och omsätter minst 1 miljon kronor.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Kriterier

För att kunna söka en digitaliseringscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

  • Du har ett företag med 1-250 anställda och omsätter minst 1 miljon kronor.
  • Ditt företag har en god ekonomi.
  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000 – 500.000 kronor.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50 % av projektets totala kostnad.
Kontakta oss

Emanuel Schmit

Rådgivare
036-30 65 11
emanuel.schmit@almi.se

Henrik Laurelii

Affärschef
036-30 65 05
henrik.laurelii@almi.se

Werner Hilliges

Rådgivare
036-30 65 24
werner.hilliges@almi.se
Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping
Tel. 036-30 65 00
info.jonkoping@almi.se
www.almi.se/jonkoping